CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TOP-UP MỚI TẠI IBA: CỬ NHÂN KHOA HỌC, CHUYÊN NGÀNH NGHIÊN CỨU TIN HỌC

Học viện International Business Academy (IBA) được thành lập vào năm 1991 nằm tại thành phố Kolding – nằm ở phía Đông Nam bán đảo Jutland, Đan Mạch. IBA là…

Continue Reading CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TOP-UP MỚI TẠI IBA: CỬ NHÂN KHOA HỌC, CHUYÊN NGÀNH NGHIÊN CỨU TIN HỌC

“NEW DEADLINE” DÀNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG IBA, ĐAN MẠCH

Trường International Business Academy (IBA) là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về kinh tế và quản trị kinh doanh du lịch tại Đan Mạch và Châu…

Continue Reading “NEW DEADLINE” DÀNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG IBA, ĐAN MẠCH

TÌM HIỂU NGÀNH WEB DEVELOPMENT (PHÁT TRIỂN WEB) TẠI ĐẠI HỌC BẮC ĐAN MẠCH

Đại học Bắc Đan Mạch – University College of Northern Denmark là 1 tổ chức đào tạo, sáng tạo, tập trung vào chất lượng giáo dục bậc đại học chú…

Continue Reading TÌM HIỂU NGÀNH WEB DEVELOPMENT (PHÁT TRIỂN WEB) TẠI ĐẠI HỌC BẮC ĐAN MẠCH